Türkiye’deki Hasarlı Araç Sayısı Artıyor

2018 yılında yapılan istatistiklere göre Türkiye’de hasarlı araçlar % 12 oranında artış gösterdi. Bi tıkla güncel verilere ulaşın!

2018 Hasarlı Araçlar

2018 yılının henüz ilk yarısında hasarlı araçlarda % 12 oranında görülen artış toplamda 728.685 adet trafik hasar raporu yayınlandığı sonucunu veriyor. Yapılan araştırmalara göre her 5 araçtan ikisinde hasar unsuruna rastlamak kaçınılmaz oluyor. Üstelik bu hasarlı araçların maliyetleri ise 3 bin TL’nin üzerinde bir ödeme gücü gerektiriyor. Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) yayınlamış olduğu Hasar Takip Merkezi verileri doğrultusunda hasarların 318.886 adetinin trafik sigortası ürünleri ile 409.799 adetinin ise kasko sigortası ürünleri ile bağlantılı olduğu hakikatine ulaşılıyor. Hasarlı araçların içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde böylesine artış göstermesinin sebebi olarak sigorta su istimalleri üzerinde duruluyor.

Sigorta Su İstimali Nedir?

Sigorta su istimali çoğunlukla karlılığın önüne geçen bir engel olarak görülüyor. Hizmet aldığı sigorta şirketini zarara uğratmak isteyenler tarafından gerçekleştirilen bu girişim aslına bakılırsa sigortalıları da önemli oranda olumsuz etkileyebiliyor. Sigorta su istimalinde sigorta şirketleri zarara sebep olan meblağlar altında ezilirken sigortalılarda poliçelerine fazladan prim ödemek zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla her iki tarafta bu durumdan etkileniyor. Her ne kadar TSB ve SBM böyle bir girişimin önüne geçmeye çalışsa da istatistikler gösteriyor ki bu durum ülkemiz için ciddi bir sorundur. Aynı zamanda tüm dünyada bu sorun ile karşılaşılıyor. Coalition Against Insurance Fraud sigorta su istimalleri ile mücadele eden bir kuruluş olarak ABD’de hasar ihbarları göz önünde bulundurulduğunda 80 milyar dolarlık kısmı yalnızca sigorta şirketlerini dolandırmak isteyen kişilerin sebep olduğu bir zarar olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki bu durum İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde de yaşanılıyor. Türkiye’de de bu su istimallerin yaşanması trafik sektörüne dair iyileştirme çabalarını geciktiriyor. esigorta.com aracını sigortalamak veya kasko yaptırmak isteyen kişilere yönelik trafik sigortalarında yapılan bu girişim hakkında müşterilerini bilgilendirerek neticede yapılan bu davranıştan araç sahiplerinin de zararlı çıkacağı bilgisini sunarak karşılıklı güven temelleri üzerine kaliteli ilişkiler kuruyor.

Trafik Sigortası Nasıl Kullanılır?

Bi tıkla trafik sigortası nasıl kullanılır konusuna ilişkin tüm gerekliliklerin bilinmesi hem sigorta şirketinin hem de sigortalının maddi açıdan zarar görmemesi ve poliçeye ek prim ödememesini örnekler. Araçta herhangi bir hasar durumu meydana gelmiş ise sigortalı olayın yaşandığı zamanı takiben en geç 8. gün içinde sigorta şirketine hasar ihbarı vermekle yükümlüdür. Sigortacı prim farkının ödenmesi gerektiğini ihtarını bu sekiz içerisinde sigortalıya aktarır. Eğer sigortalı prim farkını ödemeyeceği konusunda diretirse sözleşme fesh edilebilir. Feshin gerçekleşmesi ile birlikte kısa süre esası üzerinden feshin gerçekleştiği andan itibaren geri kalan prim ödemesi sigorta şirketi tarafından araç sahibine geri ödenir. Eğer hasarlı araç ihbarı vurdu kaçtı bahanesi ve sürücü değişikliği gibi sebeplerle gerçekleştiriliyor ise her ne kadar amaç sigorta şirketini zarara uğratmak bundan kar sağlamak olsa da gerçekte sigorta şirketi kadar en az sigortalı da zararlı çıkabilecektir. Bi tıkla sigorta şirketinizi bularak tüm prim farklarından haberdar olarak aracınızın hasarlı araçlar kategorisinde yer almasına önlem alabilirsiniz.Türkiye Hasarlı Araç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir