Türkiye’de Deprem Sigortasız Konut Sayısı

 

Son veriler baz alınarak Türkiye’de deprem sigortasız konut sayısı hakkında bi tıkla bilgi alınız!

Ülkemiz coğrafi konumu itibari ile yaklaşık olarak iki bin fay hattına sahiptir. Türkiye’nin %60’ı birinci deprem kuşağında yer alıyor. Fay hatlarının birbiri ile bağlantı halinde olması yaşanılan depremlerin diğer fay hatlarını da etkileyebileceği sonucunu doğruyor. Yakın tarihte yaşanılan yıkıcı depremler göz önüne alınırsa depreme dayanıklılık konusu üzerinde özenle duruluyor. Buna istinaden 1881 yılında Japonlar deprem eylemlerini inceleyerek nasıl bir korunma yolu belirleyecekleri yönünde stratejiler geliştirdiler. Japonya depremlerin en yoğun ve en çok yaşandığı bir ülke olup geliştirilen stratejiler neticesinde ülkemizde ve tüm dünyada depremden korunma yöntemleri uygulanmaya başlandı. Bi tıkla dask poliçenizi oluşturabileceğiniz bu adreste gayrimenkulünüzü koruma altına alarak depremin vereceği maddi hasarlara karşı direnç kazanabilirsiniz.

Türkiye’de Dask Kapsamında Olmayan Yapılar

Ticari ve sinai amaçla kullanılan yapılar,

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yapılar,

Köy yerleşimlerinde yapılan yapılar,

Mesken olarak inşa edilse de henüz inşaatının tamamlanmadığı yapılar,

27 Aralık 1999 tarihi itibari ile mesken olarak inşa edilen fakat mevzuat çevresinde ruhsatı olmayan bağımsız bölümler Türkiye’de dask kapsamında olmayan yapılar olarak belirlenmiştir.

Dask Kapsamına Giren Binalar

Ülkemizin yüksek riskli deprem kuşaklarında yer alması bazı binaların zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekliliğini ortaya çıkartır. Bina temelleri ve buna bağlı olan taşıyıcı sistemler, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereği mesken olması kaydıyla inşa edilmiş binalar ve bağımsız olan bölümler dask kapsamı teminatı altında olan yapılardır. Genel itibari ile tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar deprem sigortasının yaptırılması gereken yapılardır. Ancak ne yazık ki zorunlu deprem sigortası yaptırılması gereken binalardan birçoğunda dask bulunmuyor. Ülkemizde son veriler dikkat alındığında 10 milyon zorunlu deprem sigortasına tabi olduğu halde sigortasız yapılar mevcuttur. Olası deprem riskine karşı taşınmaz mülkünüzün deprem eyleminden dolayı çeşitli nedenlerle hasar görmesi sonucu mağdur olmamanız için bi tıkla sigorta prosedürünüzü gerçekleştirebilirsiniz. esigorta.com alternatif ödeme koşulları ile kişilerin taşınmaz mülkünü güvence altına alıyor. Bulunduğunuz bölge ve binanın yaşına göre prim hesaplamanız için tarafımızla iletişime geçebilir ve zaman kaybı yaşamadan zorunlu deprem sigortanızı kolayca yaptırabilirsiniz.

Bölgelere Göre Sigortalılık Dağılımı

Marmara Bölgesi Türkiye’de sigortalılık oranı doğrultusunda ilk yerini alıyor. % 56,6 oranında Marmara Bölgesi birinci sırada yer alırken ikinci sırada ise İç Anadolu Bölgesi bulunuyor. İç Anadolu Bölgesi’nde bu oran % 45’tir. % 44,6 ile Ege bu sırayı takip ediyor. Sırasıyla Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgeleri dask poliçelerini belli bir oranda yaptıran kesimlerdir. Ancak hiçbir bölgede % 100 oranında dask poliçesine önem verilmiyor. Deprem sigortası faydaları söz konusu olduğunda tüm illere örnek olan Düzce olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü buradaki sigortalılık oranı % 87,10’dur.

Dask Fiyatı

Binanın yaşının ve kat sayısının artması ile dask fiyatı doğru orantıda düşüş gösteriyor. Ülkemizde en fazla sigortalı konut 1 ila 7 katlı binalardan oluşuyor. %5 oranındaki sigortalı konutlar ise 40 yaşının üzerinde yer alan yapılardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir